Modele decizii itm 2017

MODELE indicatifs de HeFormulaires ce pot fi folosite de angajatori in vederea aplicarii prevederilor codului Muncii (Legea Nr. 53/2003) comunicare privind detasarea salariatilor cf. Hg 104/2007 anexele 1, 2-Romana; Anexele 1, 2-engleza modèle declaratie fiscala privind stabilirea comisionului adresa depunere zilieri 2018 Cerere adeverinta de vechime titulaire Cerere cumparare funkcionarjih zilieri Cerere eliberare carnet de munca Cerere inregistrare contrat colectiv de munca ITM Cluj, Martie 2018 delegatie speciala pentru cumpararea Registrului de zilieri modèle Cerere extras RVS adresa inaintare funkcionarjih Electronic Cerere eliberare parola informare-prestare servicii revisal Cerere certificare/restituire sume platite excedentar modèle sesizare Cerere cf. L. 544/2001 privind informatiile de interes public Reclamatie Administrativa (1) cf. L. 544/2001 Reclamatie Administrativa (2) cf. L. 544/2001 PROCEDURA DE LUCRU privind intocmirea si eliberarea adeverintelor si certificatelor de catre inspectoratele teritoriale de munca, in domeniul relatiilor de munca Adeverinta vechime in munca Adeverinta privind Forta de munca specializata angajata cu Contract Individual de munca Adeverinta privind numarul de salariati angajati Cu Contract individuel de munca adeverinta privind repartizarea de contingent adeverinta privind personalul disponibilizat de angajatori Certificate privind Obligatiile Risco ALE angajatorilor 3. modèle de notificare a substantelor si preparatelor CHIMICE periculoase > Model Cerere inregistrare agenti plasare Forta de munca b) modèle de Act aditionnel de modificare a contractului Individual de munca prin acordul partilor. Cerere pentru eliberare extras ReviSal-persoane fizice-angajatori modèle decizie de incetare a contractului Individual de munca.

pdf. docx Loi aditionnelle la contractul Individual de munca modèle contrat Individual de munca modèle contrat stagiu contrat type ucenicie Formular E 101 ANEXA 1-Comunicat detasare CONF. Legii Nr. 16/2017. pdf. docx ANEXA 2-declaratie CONF. Légii 16/2017. pdf. docx Adeverinte informare prestari servicii ReviSal. pdf. docx Reziliere Contract prestari servicii ReviSal.

pdf. docx modèle declaratie fiscala privind stabilirea comisionului > modèle adresă de naintare a extrasului DIN Registrul de evidenţă a zilierilor 1. Modèle de Cerere si de BPR documente 2. Model de declaratie pe propria raspundere Autorizare DPPV SSM-cadru Legal, documente necesare…. 1. Formularul de contrat Individual de munca aprobat prin ORDIN Nr. 1,616 DIN 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului Individual de munca, prevazut in Anexa la Ordinul ministrului Muncii si Solidaritatii sociale Nr. 64/2003 ATENTIE! Simpla completare a formularelor de mai sus, nu il absolva PE angajator de raspunderea Juridica prevazuta in codul Muncii. DIN acest Punct de, AM considerat ca aceste HeFormulaires au doar un caracter orientativ in activitatea Practica.

19th February 2019 Uncategorized